Margit den Hollander

Mijn doel

Ik wil van betekenis zijn voor anderen, zowel in sociale omgang als professioneel, met name op het terrein van onderlinge conflicten. Langs de weg van oprechte nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft en aandachtig luisteren, via empathie en analyse. Ik ben geboeid door het feit dat binnen communicatie “het zo nauw let”! Op basis van aannames kan een onjuist verhaal ontstaan en kan men verharden in standpunten. Als men interpreteert wat men hoort of ziet, zonder te toetsen of deze interpretatie klopt, kan een misverstand ontstaan en kan een wig tussen mensen worden gedreven. Ik streef ernaar veiligheid te bieden en ruimte te creëren om onderliggende emoties van elkaar te ontdekken. Er is veel “winst” te halen uit wederzijds inzicht en begrip, wat kan leiden tot een oplossing. Het is heel bijzonder te ervaren hoe partijen die op gespannen voet met elkaar leven, na het (afzonderlijk) afblazen van stoom en via communicatiebegeleiding milder worden en oog en oor voor elkaar krijgen. Een mooi proces! Hier word ik enthousiast van.

Na mijn opleiding Mediation en aanvullende trainingen ben ik sinds begin 2014 als zelfstandig Mediator geregistreerd bij het MfN (Mediators federatie Nederland). Tevens ben ik werkzaam als buurtbemiddelaar voor de gemeenten Amersfoort en Leusden en ben ik aangesloten bij het mediatorscollectief Heuvelrug Verbindt.