Scholen

Onderlinge verschillen bij een duobaan

Twee leerkrachten die samen een duobaan uitoefenen ontwikkelen een schurende relatie. Een van beiden heeft als kernkwaliteit zeer geduldig te zijn en de ander is bijzonder besluitvaardig. Dit levert voor de klas geen problemen op, maar de sterke kanten van een ieder worden een “zwakte” wanneer zij hierin doorschieten tijdens de organisatie van een kampweek met de klas. De toon is gezet en eenmaal terug op de werkvloer weten beide leerkrachten elkaar niet meer goed aan te vullen; de ontstane wrijvingen staan het goed uitvoeren van de duobaan in de weg. Samen hebben zij het hoofd van de school benaderd en deze heeft mediation voorgesteld. Via de weg van mediation is het mogelijk geworden elkaars motieven en standpunten te verhelderen en kon een begin gemaakt worden aan een hernieuwde gezonde samenwerking.