Tarieven

Gebruikelijk is het dat de kosten voor mediation door de betrokken partijen worden gedeeld.

Een eerste kennismaking ter oriëntering (ongeveer drie kwartier) is kosteloos en vrijblijvend. Mocht hierna mediation worden ingezet dan bedraagt het honorarium € 165 per uur exclusief btw.

Onder het uurtarief vallen de mediationgesprekken, een korte verslaglegging en de huur van een gesprekslocatie.

De kosten van eventuele bij de mediation door de mediator betrokken derden worden apart in rekening gebracht. Dit gebeurt altijd in overleg met de client(en).

Facturatie vindt 4-wekelijks plaats en de betalingstermijn is 14 dagen.